ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

การลงทะเบียน

  •  ค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย 1,800 บาท (หลังวันที่ 14 ม.ค.62 ค่าลงทะเบียน 2,300 บาท) นักศึกษา 1,500 บาท (หลังวันที่ 14 ม.ค.62 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) โดยเหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร-อาหารว่าง และค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม ไม่รวมค่าที่พัก
  • ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน 1,000 บาท (หลังวันที่ 14 ม.ค.62 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท) โดยเหมาจ่ายเป็นค่าอาหาร-อาหารว่าง และค่าเอกสารประกอบการประชุมและอบรม ไม่รวมค่าที่พัก

ผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม กรุณาดำเนินการดังนี้

  1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย สามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย เป็นไฟล์ word และ pdf ส่งมาที่ http://www.atsse.org/meeting.php ภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
  2. ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยส่งแบบตอบรับมาที่ สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา http://www.atsse.org/meeting.php  หรือ e-mail; atsse.conference@gmail.com ได้ถึงวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  3. โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัสจันทบุรี ชื่อบัญชี สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา เลขที่บัญชี 484-0-31686-4 เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ e-mail; atsse.conference@gmail.com 

กำหนดการเกี่ยวกับการส่งผลงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

กิจกรรม

Dead line

ส่งแบบตอบรับและบทความวิจัย (Full paper)

19 พ.ย.2561   15 ธ.ค. 2561

แจ้งบทความที่ได้รับการพิจารณา (Accept / Reject)

14 ธ.ค. 2561  29 ธ.ค. 2561

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete full Paper)

7 ม.ค. 2562  14 ม.ค. 2562

ชำระเงินลงทะเบียน

7 ม.ค. 2562  14 ม.ค. 2562

 

 


ปิดรับสมัคร


เพิ่มข้อมูลเมื่อ 3/ก.ย./2561